Práce sester Ochranovského seniorátu

Ohlédnutí za setkáním sester
v Jablonci nad Nisou

Sestry Ochranovského seniorátu zvolily jako místo letošního setkání sbor v Jablonci nad Nisou,
chtěly tak ocenit jeho iniciativu a solidaritu. Po vypuknutí války na Ukrajině v loňském
roce se Jablonecký sbor ujal ukrajinské rodiny a poskytl jejím 7 členům ubytování ve sborovém
domě. Pan Andrij se svou ženou, kteří přišli z Ivanogradské oblasti nám pověděli svůj příběh.
Když po vypuknutí války ruské rakety nevyzpytatelně útočily i na západní část Ukrajiny, jednal
pan Andrij velice rozhodně. Odjeli se svými 5 dětmi a širší rodinou autobusy přes Polsko a
německé Drážďany, až se dostali do Jablonce, kde již několik let žijí a pracují jejich 2 příbuzní.
Rodina se hlásí k baptistické víře a přes jablonecké církevní společenství se zprostředkovalo bydlení
v našem Ochranovském sboru.
Otec Andrij sehnal dobrou práci v místní firmě, 3 starší děti se velice rychle a dobře učily jazyk a
začlenily se do výuky zdejší školy. Se 2 maličkými dětmi je jejich matka v domácnosti. Sborový
dům i zahrada ožily, děti si společně s dětmi kazatelky hrají, pan Andrij pomáhá s údržbou
zahrady apod. Naše rozprava s Andrijem a jeho ženou pokračovala až téměř do oběda. Stesk
po domově a po kamarádech však doléhá zejména na 3 starší děti. V letní prázdniny plánuje rodina
jet domů na Ukrajinu a přitom zjistit, jaká je tam situace, je-li reálné sehnat práci, aby se uživili
a mohli se vrátit.
Celý náš sobotní den, který uvedla biblickým zamyšlením na verše z Efezským 3, 2-9 sestra kazatelka
Hana Jalušková, se nesl tématem "Pomoc v nouzi", kdy na rozhovor s ukrajinskou rodinou
navázaly úvahy ve skupinkách. Vyhledané příměry v biblických textech jsme srovnávaly s reálným
životem dnešních rodin a společnosti.
Před polední přestávkou proběhla tradiční sbírka, která vynesla 11.000 Kč. Věnovaly jsme ji pro
účely jabloneckého sboru. Po obědě nás vylákalo skutečně první letošní teplé sluníčko na zahradu
a přispělo tak k hřejivé atmosféře našeho setkání. Nechybělo ani společné fotografování.
Odpolední program zahájily pozdravy našich německých sester, které nám přivezly I. Baum a
M. Adam z Ochranova. Následně přispěly do našeho programu sestry Petra Šlapánková a Alena
Vantová promítáním fotodokumentace z loňské evropské konference žen Jednoty bratrské, která se
konala ve Woltersdorfu u Berlína. Alena nás podrobně informovala o programu konference, kde opět
vládla velmi přátelská a radostná atmosféra. Vážíme si toho, že nám přípravný výbor evropské
konference rezervoval místa pro 4 účastnice, ačkoli jsme v rámci evropské kontinentální provincie
tak malé společenství.
Máme radost, že mezi nás postupně přicházejí i mladší sestry. Jsou to většinou maminky s menšími
dětmi, které nemají času nazbyt, ale jde jim o vytváření a udržování společenství víry. Příště
jim musíme více vyjít vstříc a pokusit se skloubit program s ohlídáním dětí. Uvítáme vaše nápady
a podněty, aby program příštího setkání byl přínosný a přitažlivý.
L. Bernardová

Program setkání sester Ochranovského seniorátu v Jablonci nad Nisou
22. dubna 2023

10:00 hod Úvodní přivítání

Biblické zamyšlení

píseň : Prosba (Přijď již, přijď Duchu stvořiteli) Evang. zp. č. 585

10:15 hod Beseda s otcem ukrajinské rodiny, které jablonecký sbor poskytl azyl

10:45 hod Přednáška: "Dítě s vážným autismem ve sboru a autismus obecně "

Dagmar Kubíčková

píseň : Bůh je záštita má zp. Svítá č. 23

11:15 hod Práce ve skupinkách – téma " POMOC V NOUZI"

úvahy nad vybranými biblickými příběhy k výše uvedenému tématu

píseň : Někdo mě vede za ruku zp. Svítá č. 210 (Evang. zp. č. 714)

12:15 hod Vyhlášení sbírky

píseň : Z tvé ruky, Pane můj Evang. zp. č. 716

současně probíhá sbírka

společná píseň před obědem : "Čeho třeba, Bůh nám dal, chléb i srdce radostná" 2x

12:30 – 13:15 hod oběd

13:15 hod

píseň : Apoštolská (Prosíme tě, dej nám, Pane sílu) zp. Svítá č. 274

ohlášení výsledku sbírky a návrh určení

13:30 hod Evropské setkání sester Jednoty Bratrské v Berlíně

povídání spojené s promítáním - Alena Vantová, Petra Šlapánková, Jana Nejmanová, Anna Kysilková

14:00 hod

píseň : Buď Bohu všechna chvála Evang. zp. č. 548

Připomenutí letošního Světového dne modliteb, jehož téma je "Slyšel jsem o tvé víře"

- připravily ženy z Tchaj-wanu

14:30 hod

Závěrečná modlitba - ses. kazatelka ….. ... společná modlitba Otče náš

píseň na závěr : Spoj nás v jedno, Pane

AKTUALITY

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky