Práce sester Ochranovského seniorátu

Program setkání sester Ochranovského seniorátu v Jablonci nad Nisou
22. dubna 2023

10:00 hod Úvodní přivítání

Biblické zamyšlení

píseň : Prosba (Přijď již, přijď Duchu stvořiteli) Evang. zp. č. 585

10:15 hod Beseda s otcem ukrajinské rodiny, které jablonecký sbor poskytl azyl

10:45 hod Přednáška: "Dítě s vážným autismem ve sboru a autismus obecně "

Dagmar Kubíčková

píseň : Bůh je záštita má zp. Svítá č. 23

11:15 hod Práce ve skupinkách – téma " POMOC V NOUZI"

úvahy nad vybranými biblickými příběhy k výše uvedenému tématu

píseň : Někdo mě vede za ruku zp. Svítá č. 210 (Evang. zp. č. 714)

12:15 hod Vyhlášení sbírky

píseň : Z tvé ruky, Pane můj Evang. zp. č. 716

současně probíhá sbírka

společná píseň před obědem : "Čeho třeba, Bůh nám dal, chléb i srdce radostná" 2x

12:30 – 13:15 hod oběd

13:15 hod

píseň : Apoštolská (Prosíme tě, dej nám, Pane sílu) zp. Svítá č. 274

ohlášení výsledku sbírky a návrh určení

13:30 hod Evropské setkání sester Jednoty Bratrské v Berlíně

povídání spojené s promítáním - Alena Vantová, Petra Šlapánková, Jana Nejmanová, Anna Kysilková

14:00 hod

píseň : Buď Bohu všechna chvála Evang. zp. č. 548

Připomenutí letošního Světového dne modliteb, jehož téma je "Slyšel jsem o tvé víře"

- připravily ženy z Tchaj-wanu

14:30 hod

Závěrečná modlitba - ses. kazatelka ….. ... společná modlitba Otče náš

píseň na závěr : Spoj nás v jedno, Pane

AKTUALITY

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky