SVĚTOVÝ DEN MODLITEB


SVĚTOVÝ DEN MODLITEB

je celosvětové hnutí křesťanských žen mnoha tradic,

které se každoročně scházejí ke společným modlitbám

1. pátek v březnu

a setrvávají v obecenství modliteb a služby.

Jsou zváni všichni lidé : ženy, muži, děti.

Toto hnutí započaly ženy v USA a pokračují v něm ženy dnes již ve více než 180 zemích světa.

Hnutí SDM shromažďuje ženy různých ras a národností, různých kultur a tradic k užšímu obecenství, k vzájemnému porozumění a k činnosti podporující nejrůznější projekty pomoci.

Účastí na Světovém dni modliteb ženy na celém světě vyznávají svou víru v Pána Ježíše Krista a sdílejí spolu své obavy i naděje, bolesti i radosti, potřeby i možnosti.

Myšlenky SDM nás povzbuzují, abychom dávali své talenty a své dary také během celého roku k dispozici našim bližním a abychom sdíleli to, co nám Bůh dává na naší životní cestě.

Stručná historie SDM

1887 Sestry z Presbyteriánské církve v USA byly znepokojeny vážnou situací přistěhovalců a nepříznivými důsledky otroctví ve své zemi. Vyzvaly další sestry k modlitbám. Brzy se k nim připojily ženy z dalších denominací a tak vznikl Den modliteb za domácí misii.

1890 Sestry baptistky v USA vyhlásily den modliteb za zahraniční misii. Oba tyto dny modliteb byly později spojeny v Den modliteb zaměřený na národ i na celý svět.

1920 Byl ustaven výbor, z něhož vyšla výzva k ženám všech církví, aby se každoročně sešly ke společným modlitbám v první postní pátek. Výtěžek sbírky konané při modlitebních shromážděních byl věnován na misijní účely v USA i v zámoří.

1927 Na mezinárodní konferenci v Jeruzalémě bylo hnutí pojmenováno Světovým dnem modliteb. Jako společný modlitební den byl určen první pátek v měsíci březnu. Tuto zprávu přinesly do tehdejšího Československa sestry metodistky.

1941 Koordinace SDM, na kterém se již podílelo mnoho křesťanských žen v různých částech světa, byla svěřena novému mezidominačnímu hnutí v USA s názvem "Jednota křesťanských žen."

1969 Světová unie organizací katolických žen se rozhodla vzdát se vlastního Dne modliteb a připojit se

k SDM.

1982 Přijat symbol SDM navržený irskými sestrami, které na tento rok vypracovaly program. Ve znaku jsou znázorněny čtyři klečící ženy - symbolicky do každé světové strany - kolem celé zeměkoule. Uprostřed je kříž, který je všechny spojuje.

1983 Po vzniku ekumenické pracovní skupiny žen při Ekumenické radě církví v Československu se rozšířila ekumenická příprava a účast na shromážděních SDM. Příslušná skupina zajišťovala SDM v českých zemích a na Slovensku.

1986 Na mezinárodní konferenci v USA bylo rozhodnuto, že program bohoslužby na rok 1990 připraví československé ženy.

1990 Program z Československa nesl téma : Lepší zítřek - spravedlnost pro všechny.

1994 Byl ustaven český výbor SDM.

2001 V Praze se konala evropská konference SDM.

V současné době se shromáždění SDM konají na více než sto místech v České republice.

Program :

Program připravují vždy ženy z jedné země světa na dané téma. Přeložený český text lze objednat u českého výboru SDM (také informace o zemi původu programu, písně, dětské texty, pohlednice k tématům plakáty) nebo stáhnout na webu Ekumenické rady církví v ČR (https://www.ekumenickatada.cz) nebo na facebooku :

https://www.facebook.com/pages/Světový-den-modliteb-český-výbor/537610089624664

Sbírka konaná při shromážděních SDM je určena na společný konkrétní charitativní účel, který je upřesněn každý rok a je uveden v informativní brožurce.

Adresa českého výboru : Výbor Světového dne modliteb v ČR

Husova 1053

250 88 Čelákovice

e-mail : sdm@centrum.cz


Světový den modliteb 2018

Srdečně zveme k ekumenickému setkání, které se bude konat v pátek 2. března 2018 v 17 hodin v modlitebně fary Kostela sv. Václava na Zderaze (Resslova, Praha 2).

Program na téma "Všechno Boží stvoření je velmi dobré" připravily ženy ze Surinamu. Dozvíme se také informace o jejich zemi včetně promítání fotografií.