Setkání sester Ochranovského seniorátu 14.4.2018

12.03.2018

Program :

Biblické zamyšlení

přednáška PhDr. Kateřiny Soudné

Jsme pány svého času nebo nás vleče čas ?

Diskuse k přednášce

Vyhlášení sbírky

Pozdravy německých sester

Diskuse ve skupinkách na téma :

Můj vztah k Jednotě bratrské prostřednictvím sboru

Promítání dokumentárních snímků o historii a rekonstrukci Milíčovy kaple.

Srdečně Vás zveme a těšíme se na společenství s vámi v tomto nově otevřeném duchovním prostoru.

za přípravný kroužek sester

L. Bernardová